predstavitev

  • Vodstvo

  • Predsednica: Joža Ocepek (joza.ocepek@slo-kabel.si, 041 443 555)
  • Tajnica: Darja Bernik
  • Blagajničarka: Lidija Skubic
  • Nadzorni odbor: Marija Hostnik Bregar, Marjeta Mlakar Agrež, Tomaž Mittoni


LILA - kratka zgodovina

Litijski ljubiteljski likovniki delujejo od leta 2001. Prva leta sta skupino LILA vodili predsednica Berta Juvan in podpredsednica Marija Bregar Hostnik. Jedro skupine so sestavljali osnovnošolski likovniki, pridružili pa so se ji tudi drugi ljubiteljski slikarji. Vsako leto so organizirali ex tempore, delavnice, kjer so slikali, risali in kiparili. Razstavljali so v krajih litijske in šmarske občine.

Društvo Litijski likovni atelje LILA je samostojno od leta 2007, vodi ga predsednica Joža Ocepek. Ves čas je mentor skupine mag. Zoran Poznič, ak. kipar. Slikanje akvarelov poučuje likovnik Pavel Smolej. Od leta 2009 deluje tudi MALA LILA, ki jo vodi Maja Šuštaršič. Od leta 2009 pa je ob tednu otroka LIKOVNA USTVARJALNICA za gimnazijce in osnovnošolce litijske in šmarske občine. Mentorice so šolske likovne pedagoginje.

V društvo je včlanjenih več kot trideset likovnikov starejših od 16 let. V MALI LILI deluje do 20 osnovnošolcev. Vsakoletne likovne ustvarjalnici pa se udeležijo učenci osnovnih šol litijske in šmarske občine ter litijski gimnazijci.

Med prednostnimi nalogami društva je izobraževanje in predstavljanje likovne dejavnosti v širši skupnosti.

Od leta 2009 oz. januarja 2010 ima LILA svoje prostore v šmarski občini v MEGLIČEVEM ATELJEJU (v pritličju knjižnice). Sreča!

V letu 2008 se je LILA včlanila V Zvezo likovnih društev Slovenije in tako tudi aktvino sodelovala v Zlati paleti. LILA je imela v letu 2008 pet samostojnih razstav, organizirala je ex tempore, sodelovala je na devetih območnih ali državnih razstavah. Člani so za svoje delo prejeli številne nagrade in pohvale.

Zlata paleta

Cetifikati kakovosti v okviru Zlate palete pri Zvezi likovnih društev Slovenije so najpomembnejše nagrade za potrditev dobrega dela in posredovanja likovne kulture med ljudmi. V letu 2007 jo je za kiparstvo prejela Jelka Polak. V letu 2008 so prejemnice tri: za grafiko Joža Ocepek, za kiparstvo Darja Bernik in Marija Bregar Hostnik.

  • Priznanja

  • V okviru Zlate palete je bilo podeljenih še13 priznanj. Prejeli so jih:
  • - za RISBO: Igor Fortuna in Sonja Perme;
  • - za ABSTRAKTNO SLIKARSTVO: Marija Bregar Hostnik, Tomaž Mittoni, Joža Ocepek, Marijana Šuštaršič in Urška Tičar;
  • - za KIPARSTVO: Tomaž Mittoni, Gabrijela Hauptman, Marjeta Mlakar Agrež, Marijana Šuštaršič, Urška Tičar in Jože Žitnik.

Regijska in državna priznanja v letu 2008

V razpisana temi JSKD z naslovom TUDI ČRNA JE BARVA, je bilo v izboru na državni razstav delo Marijane Šuštaršič.

Na razpisu JSKD » DIALOG V BARVAH« so na razstavi osrednje slovenske regije priznanja dobila dela Marije Bregar Hostnik, Jože Ocepek in Marijane Šuštaršič.

Dejavnost članov

V letu 2008 so imeli samostojne razstave člani LILA: Gabrijela Hauptman, Joža Ocepek, Judita Rajnar, Marija Smolej. Pavel Smolej.

Judita Rajnar je izdala v samozaložbi slikanico Vikin čarobni kaktus. Poleg besedila je narisala tudi ilustracije. Pavel Smolej je v samozaložbi izdal knjigo Skupaj z drugačnimi. V knjigi so ilustracije Marije Pirc in Marije Smolej.

galerija


Avtor fotografij: Tomaž Mittoni