TEÄŒAJ GRAFIKE - 6.10.2015


Tečaj grafike bo potekal od oktobra do decembra 2015. Začetek v sredo, 7.10.2015. Tečaj je v prostorih društva (Megličev atelje) v Šmartnem pri Litiji.

Tečaj vodi grafik Jože Potokar Cvrčo. Lahko se še pridružite.