na kratko o nas

Litijski ljubiteljski likovniki bodo obeležili desetletnico delovanja. Prva leta sta skupino LILA vodili predsednica Berta Juvan in podpredsednica Marije Bregar Hostnik. Jedro skupine so sestavljali osnovnošolski likovniki in akademski slikar, pridružili pa so se ji tudi drugi ljubiteljski slikarji. Vsako leto so organizirali ex tempore, delavnice, kjer so slikali, risali in kiparili. Razsavljali so v krajih litijske in šmarske občine.


Zadnji dve leti (od 2007) so samostojno Društvo Litijski likovni atelje LILA, ki ga void predsednica Joža Ocepek. Tri leta je mentor skupine ak. kipar Zoran Poznič. V društvo je včlanjenih več kot trideset likovnikov. Med prednostnimi nalogami društva je izobraževanje in predstavljanje likovne dejavnosti v širši skupnosti.